Mustafa ALBAYRAK

Mustafa ALBAYRAK

Mail: mustafa@teknikelektrik.com

Suni Tartışmalardan İmtina Etmek

Sosyal Medya da zaman zaman hiç gündem de yokken anlamsız ve çok gereksiz tartışmalar çıkıyor. Aslında aynı cephede milli mutabakatta bulunmuş kesimler bir anda kavgaya düşüyorlar.

Konunun ne olduğu çok önemli olmamakla birlikte çıkış tarzları ve hassasiyetleri insanda şüphe ve tedirginlik uyandırıyor.

Buna da ilk önce basit gibi gözüken ama ortalığı karıştıracak cümlelerin mesaj veya Tweet olarak ortalığa sürülmesi sebep oluyor.

İç cepheyi zaafa uğratacak cümlelerden imtina edelim.

İç ve dış Düşmana karşı ''Birlikte hareket ettiğimiz farklı fikir sahiplerini'' inciterek milli ve yerli cepheyi bölmeyelim!

FETÖ ve PKK ile onların iç ve dış hamilerinin tam da istediği budur!

Biraz açayım ki daha kolay anlaşılabilsin...

En çok başı çeken mevzu tahmin edebileceğimiz gibi Kemalizm ve Atatürkçülük tabii ki...

Kemalizm’le Muhafazakârlığın/İslamcılığın kavgası sadece FETÖ, PKK, CHP, İP ve HDP çizgisine yarar. Böyle bir kavganın ne yeri ne zamanıdır.

Doğu Akdeniz’deki beka mücadelemizde enerji kaybımıza yol açar. Lütfen Emperyalizmin bu suni kavgasına alet olmayalım.

Türkiye Müslümanlarının yegâne hedefi ve odak noktası emperyalizm ve Küresel Müstevli Güçler olmalıdır.

Türkiye Müslümanları Devleti ve Lideri ile birlikte sadece buna yoğunlaşmalı ve hedefinden şaşmamalıdır.

Kudüs’ün felahı da buradan geçer.

Bu sebeple Suni tartışmalar bırakılmalıdır.

Macron’un, Joe Biden’in Devlet Başkanımızı dolayısı ile Milletimizi ve Devletimizi tehdit ettiği yerde bizim Recep Tayyip Erdoğan’ın etrafında etten duvar örmemiz gereken zamanda sun'i bir Kemalizm-Müslümanlık kavgası yapmamız ancak enerji kaybı, israf ve milli cepheye zaaftır...

Hattı zatında Türkiye’de Erdoğan’ın Başkan ve Ak Partinin de 18 yıldır iktidar olduğu ve 21 yıla doğru gittiği bir dönemde Kemalizm diye bir öcü göstermek inanın aynı 28 Şubat’ta İrtica tehdidi var demek kadar suni ve hilafı hakikattir.

Bilim adamlarımız tarihçilerimiz tartışabilir tamam! Onlar ismi üstünde bilim adamı ve işleri bu.

Tabii ki ifade hürriyeti, inanç ve fikir hürriyeti hem de işin eşyanın tabiatının gereğidir bu.

Bilim adamlarını veya tarihçileri hiç bir araştırmadan ya da fikirlerinden uzak tutmamalıyız. Bu farklı bir şey.

Ama sosyal medya da hem de halkımızı da dâhil etmeye matuf bir suni Kemalizm-Muhafazakâr/İslamcı tartışmasında bulunmak ancak ki Emperyalizmin işine gelir ve bize mücadele edeceğimiz hedefi uzaklaştırır.

Binaenaleyh ülkemizi maddi ve manevi yönden zayıflatır.

Hedef Doğu Akdeniz ve 23 ada olmalıdır.

Yeni doğalgaz ve petrol rezervleri olmalıdır.

Türkiye’nin etrafının kuşatılmak istendiğini ve hakkımız olan tabii zenginliklere ulaşmamızı engellemenin çabası içerisinde olunduğunu gördüğümüz halde bu suni gündemlerle vakit kaybetmemeliyiz.

Yorum Yazın