Bekir BAŞYURT

Bekir BAŞYURT

Mail: bekirbasyurt@hotmail.com

Devlet-i Ali'nin 36 Şanlı Padişahının Türbeleri Nerededir?

1. Osman Gazi (I. Osman): Bursa’da Tophane semtinde kendi adını taşıyan türbesinde yatıyor...

2- Orhan Gazi: Aynı yerde, babasının yanıbaşında kendine ait türbesinde ebediyeti uyuyor...

3- Sultan I.Murad (Hüdavendigar): Bursa, Çekirge’de kendine ait türbesinde...

4- Sultan I. Bayezid (Yıldırım)): Bursa’da Bayezid Hân Türbesi’nde yatıyor...

5- Sultan I. Mehmed (Çelebi): Bursa Yeşil Türbe’de yatıyor...

6- Sultan II. Murad: Bursa, Muradiye semtinde üstü açık türbesinde yatıyor...

7- Sultan II.Mehmed (Fatih): Fatih’te, Fatih Camii bahçesindeki türbesinde yatıyor...

8- Sultan II.Bayezid (Veli): Bayezıtta Bayezid Camii bahçesindeki türbesinde yatıyor...

9- Sultan I.Selim (Yavuz): Yavuz Selim Camii bahçesindeki türbesinde yatıyor...

10- Sultan I.Süleyman (Kanuni): Süleymaniye Camii bahçesindeki türbesinde yatıyor...

11- II. Selim (Sarı): Ayasofya Camii ön bahçesindeki türbesinde...

12- Sultan III.Murad: Ayasofya Camii ön bahçesindeki türbesinde yatıyor…

13- Sultan III.Mehmed: Ayasofya Camii bahçesindeki türbesinde yatıyor...

14- Sultan I.Ahmed: Sultanahmet Camii yanındaki türbesinde yatıyor...

15- Sultan I. Mustafa: Ayasofya Camii önündeki türbesinde yatıyor...

16- II. Osman (Genç): Sultanahmet Camii yanındaki türbesinde yatıyor…

17- Sultan IV. Murad: Sultanahmet Camii yanındaki türbesinde yatıyor…

18- Sultan (Deli)İbrâhim : Ayasofya Camii bitişiğindeki türbesinde yatıyor…

19- Sultan IV.Mehmed (Avcı): Yeni Camii arkasında annesi olan Turhan Valide Sultân Türbesinde yatıyor…

20- Sultan II.Süleyman: Süleymaniye Camii bahçesindeki Kanunî Türbesi’nde yatıyor…

21- Sultan II.Ahmed: Süleymaniye Camii bahçesindeki Kanuni Türbesi’nde yatıyor…

22- Sultan II. Mustafa: Yeni Camii arkasındaki babaannesi olan Turhan Valide Sultan Türbesi’nde yatıyor…

23- Sultan III.Ahmed: Yeni Camii arkasındaki babaannese olan Turhan Valide Sultan Türbesi’nde yatıyor…

24- Sultan I. Mahmud: Yeni Camii arkasındaki büyük babaannesi olan Turhan Valide Sultan Türbesi’nde yatıyor…

25- Sultan III.Osman: Yeni Camii arkasındaki büyük babaannesi olanTurhan Valide Sultan Türbesi’nde yatıyor…

26- Sultan III. Mustafa: Lâleli Camii önündeki türbesinde yatıyor…

27- I. Abdülhamid: Bahçekapı’da Hamidiye Türbesi’nde yatıyor…

28- Sultan III. Selim: Lâleli Camii önündeki türbesinde yatıyor…

29- Sultan IV.Mustafa: Bahçekapı’da Hamidiye Türbesi’nde babasının yanında yatıyor…

30- Sultan II.Mahmud: Çemberlitaş’taki kendi türbesinde yatıyor…

31- Sultan I.Abdülmecid: Yavuz Selim Camii bahçesindeki türbesinde yatıyor…

32- Sultan I.Abdülaziz: Çemberllitaş’taki babası olan Sultan II.Mahmud Türbesi’nde yatıyor…

33- Sultan V. Murad: Yeni Camii arkasındaki Turhan Valide Sultan Türbesi’nde...

34- Sultan II. Abdülhamid Han: Çemberlitaş’ta Sultan II. Mahmud Türbesi’nde yatıyor…

35- Sultan 5.Mehmed Reşad: Eyüp’te Sultan Reşad Türbesi’nde yatıyor…

36- Sultan 6.Mehmet Vahideddin: Şam’da Sultan Selim Camii kabristanında yatıyor…

ALLAH(c.c)..   "Türk Hanı" ve "İslam Halifesi"  olan, 1299'dan 1922'e kadar  623 sene ALLAH'ın hak yolunda yaptıkları cihadları ile gaye edindikleri "İ'layı Kelimetullah" düsturi ile tek hedef olan "Kızıl Elma"ya ulaşarak;  tüm Cihanı İslam ile şereflendirmek gayesi güden bu mücahid kullarına rahmeti ile muamele edip,  mekanlarını Cennet eylesin..

Yorum Yazın