Bekir BAŞYURT

Bekir BAŞYURT

Mail: bekirbasyurt@hotmail.com

Dolar ve İlluminati Ailesi...

Amerikan Halkı'nın İngiltere'ye karşı öteden beri gelen bir isyanı vardı..bu  isyanı, 1776 yılına kadar sürdü.

Bu isyan sırasında İngiliz Bankerler isyancıları finanse ediyordu. Yani ingiltere amerikada bir iç isyan çıkartıp karşılığında "Amerikan Parasını Basma Hakkını" elde etmeyi talep ediyorlardı. Ve sonunda başarılı oldular. Amerikan kurucuları İngiliz Bankerlere "Dolar Basma Hakkı" tanıdılar.

1776 yılında Amerika, İngiliz Kralı'ndan kurtuldu. Fakat,  daha büyük bir felaketin yakasına yapıştığını 1865 yılına kadar fark edemedi.
1865 yılında Amerikan Iç savaşını sona erdiren Abraham Lincoln "savaş giderleri gerekçesiyle" bir zamanlar bankerlere verilen amerikan doları basma yetkisini  bankerlerin elinden ABD  Devletine  geri aldı. Amerikan Devleti,  Başkan Lincoln döneminde ilk defa dolar basabildi. Fakat bu çok  uzun sürmedi ve Abraham Lincoln suikaste kurban gitti.

Ölünce "eski düzene" geri dönüldü ve  bankerler dolar basma hakkını tekrar alıp  devam ettiler.

Daha sonra gelen Başkanlar ile bankerlerin başı dertteydi. Sonunda orta yol bulundu.  1913 yılında  FED ( Federal Reserve ) adlı banka kuruldu.  

Amerikan dolarını basma hakkı FED'e verildi. Ancak FED ortaklarının tamamı zaten ABD dolarını basan banker ailelerinden oluşuyordu.  
FED adındaki bankada, Amerikan Devletinin hiç  hissesi bile yoktu.

Bankerler Amerika'yı 13 bölgeye bölüp pay etmişlerdi. Bölgeleri temsilen, adına governör denilen bankacı  sıfatıyla FED yönetimine girdiler. Her biri kendi bölgesinde Merkez Bankası  şubesi olarak işlev görüyor.

Amerikan Devleti FED Başkanını tayin ediyor. Bu tayin işlemi de komedi...
Bankerler kimi ister ve amerikan başkanına kimi tavsiye ederlerse ABD Başkanı onu  tayin ediyor.
Bu arada FED Amerikan Dolarını basıyor ve Merkez Bankası olarak görev yapıyor...

Bankerler iki kere Dünyayı kana buladıktan sonra,
(1.dünya savaşı ve 2.dünya savaşı, siyasi boyutuna girmeden geçelim )
1944 yılında Bretton Woods Para anlaşması ile Doları Dünya Parası olarak kabul ettirdiler.

Bu anlaşma ile  bir dolar karşılığında 0,888 Gr altın olduğu var sayıldı. Katılımcı 48 ülke paralarını Dolara göre tarif ettiler. Böylece  "dövize bağlı" para sistemi ortaya çıktı.

Herkes memnundu. Çünkü  Dolar karşılığında altın var sayılıyordu ve dolaylı olarak altına bağlı para sistemi devam ediyordu.  

1960 yılında  Başkan J. F. Kennedy,  Amerikan Hazinesinin "Doları bankerlerden borç almasına" karşı çıktı .1110 sayılı kanun teklifi ile "bankerlerin para basma hakkını devlete devredilmesini" talep etti.

Fakat hemen suikaste uğradı. Halk Kennedy'leri seviyordu. Yerine Robert Kennedy hazırlanıyordu. Fakat o da suikaste uğradı. Kennedy'nin yerine geçen Başkan Yardımcısı Johnson'un ilk işi 1110  yasayı yürürlüğe koymak oldu. Bankerler dolar basmaya yine  devam ettiler.

Tabi bununlada yetinmediler bu bankerler, Devleti borçlandırmak amacıyla Amerika'yı savaşa soktular. Kore Savaşı, Vietnam Savaşı Amerikan Devletinin giderlerini artırıyor, Ve ABD Başkanı   Bankerlerden borç alarak savaş masrafını karşılıyordu.
Amerikalı ölüyor ve öldürüyor  ne için bu işlere bulaştıklarını dahi bilmiyordu.

1965 yılında Fransanın ünlü Devlet Başkanı General De Gaulle "eldeki altından daha çok Dolar basıldığını" fark etti. Amerika'dan elindeki dolar karşılığında altın talep etmeye başladı. ABD, CIA vasıtasıyla Fransa'da 1968 olaylarını başlatıp De Gaulle'ü alaşağı etti. Tartışma 1972 yılına kadar devam etti. Başkan Nixon 1972 yılında doların altın karşılığını kaldırdı. ve   "Dolar karşılıksız  kağıt paraya dönüştü" .

Fransa'nın sesini kesmek için SDR (Special Driving  Right=Özel Cekme Hakkı) adında, devletler arasında geçerli bir para icat ettiler. Bu para Dolar, Mark, Yen, Sterlin ve Fransız Frankının belli oranları ile  katılımından oluşuyordu.

2002 yılında  SDR içerisindeki Frank ve Mark'ın yerini Euro aldı. 2016 yılında Çin Parası da SDR'lere ilave edildi. Günümüzde uluslararası rezervlerin yüzde 4'ünü SDR'ler oluşturuyor. Ve %96 ile Dolar egemen para olmaya devam ediyor.

1972 yılından beri kağıttan kule Dolar, karşılıksız para olarak bankerler tarafından basılıyor. Dünya parası olarak iş görüyor. Amerikalı ve diğer ülke vatandaşları doları Amerikan Devletinin parası zannediyor.

13 aileden oluşan ve sayıları bini geçmeyen yahudi Bankerler,  karşılıksız olarak bastıkları kağıt para Dolar ile dünyayı idare ediyor. Adına "Dolar İmparatorluğu" deniliyor.

Kim bu aileler ve bu çarkı nasıl çeviriyorlar kaynakları ne hangi alanda etkinler;

Bu 13 ailenin en büyükleri:

ROTHSCHİLD

LEHMAN BROTHERS

ASTOR

BUNDY

COLINS

FREEMAN

HABSBURG

LORD

OPPENHEİMER

ROCKEFELLER

J.P MORGAN

KUHN&LOEB

WARBURG

DUPONT

MELLON.

 

Bu ailelerin başlıca sömürge ve güç merkezleri:


Dünya silah ticareti ve savaşlar

Dunya uyuşturucu ticareti

Dünya ilaç endüstrisi ve hastalıklar

Dünya müzik endüstrisi

Dünyadaki teknoloji ve yazılım devleri

Dünyadaki ülkelerin merkez bankaları (TCMB dahil)

Dünya gıda, tohum sektörü ve Gdo.

Dünya yazılı görsel ve sosyal medyası.

Dünya enerji madenleri  
(PETROL , DOĞALGAZ,BOR,TORYUM,URANYUM ve Diğer Madenler)

Dünya değerli maden yatakları
ELMAS ALTIN ZÜMRÜT V.B DEĞERLİ YATAKLARI


Bu ailelerin  Dünya  sömürge sistemi kontrolü:

Son 200 yılda ve günümüz dünyasındada bu ailelerin devamı olan kişiler ülkelerinin ve dünyanın yönetilmesinde gerçek ve yetkin söz sahibi olmaya devam etmektedirler.Bilgi ve iletişim çağında coğrafyaların yakınlaşması ve istihbarat ve muhabere teknolojısının artması bu şahıs ve sahip olduğu  şirketlerin gücüne güç katmış ve daha doğru kararlar almalarını sağlamıştır..

Şu anda bu ailelerin adı İLLUMUNATİ dir ve Global tüm Güç onlardır..

Yorum Yazın