Mustafa ALBAYRAK

Mustafa ALBAYRAK

Mail: mustafa@teknikelektrik.com

FATİN RÜŞTÜ ZORLU (Bir Vatan Sevdalısı Devlet Adamı)

Bugün Kıbrıs’ta ve Doğu Akdeniz’de varsak ve hem normal hem Gambot Diplomasisinde bu kadar muvaffaksak bunda merhum Fatin Rüştü Zorlu’nun 1958’de Londra Konferansında aldığı Türkiye’ye Garantörlük Hakkının çok önemli rolü vardır.

Rahmetle anıyorum.

Evet, Fatin Rüştü Zorlu tarihimizin en geri adım attığımız bir döneminde Hariciye Vekâletini yöneten değerli siyaset adamımız.

1910 yılında İstanbul’da doğdu ve yükseköğreniminden sonra Hariciye Vekâletine girdiğinde daha 22 yaşında idi. Yani sene 1932 idi.

O dönem Hariciye Vekili ise çok tanıdık bir isim idi.

1925-1939 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı yapmış, öncesinde İttihat ve Terakki’nin önemli isimlerinden biri olan Tevfik Rüştü Aras idi.

Fatin Rüştü Zorlu işte dönemin kudretli Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Aras’ın kızı Emel Hanım ile evlenmişti...

 

Yani Fatin Rüştü Zorlu sadece Atatürk, İnönü ve Tevfik Rüştü Aras'ların siyasetinde ve onların devrinde Hariciye Bürokrasisine girmekle kalmamış, Cumhuriyet Döneminin en uzun süre (14 yıl) Hariciye Vekâletinde bulunmuş, Atatürk ve İnönü’nün en yakın arkadaşlarından Tevfik Rüştü Aras’ın da damadı olmuştur.

 

Resimde, Atatürk dönemin Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras'ın kızı Emel Hanım ve Fatin Rüştü Zorlu’nun düğününde görülmektedir.(29.10.1933)

 

Kim bilebilirdi ki 27 Mayıs 1960’ta nikâhında bulunan Atatürk’ün adına yapılan ama aslında NATO hedefleri için faşist cuntası tarafından kader ve dava arkadaşları Menderes ve Hasan Polatkan’la birlikte 16 Eylül 1961’de darağacına gidecekti. Aslında 15 kişi idam edilecekti ama bu 3 idamda kaldı.

Peki, neden bu 3 kişi özellikle seçilmişti de diğerleri tabiri caizse kelleyi kurtarmıştı? Gerçekleşen 27 Mayıs 1960 çok açıktır ki gerek Menderesin gerekse Zorlunun bilhassa Kıbrıs için attığı adımlar Emperyalistleri çok rahatsız ediyordu.

 

 

Hepimizin bildiği gibi darbeden çok kısa bir süre evvel 17 Şubat 1959 gününde Türkiye Cumhuriyeti başbakanı Adnan Menderes'in içerisinde bulunduğu Vickers Viscount 794 tipi "TC-SEV" uçağının Kıbrıs Cumhuriyeti'ni kuracak Londra Antlaşması için İngiltere'ye doğru giderken düşmesi o günde bugün de hep kafalarda soru işareti bırakmıştır.

Gerçi bir mucize gibi Merhum Başvekil o kazadan sağ kurtulmuştur ama Emperyalistler işlerini yarım bırakmamış ve yaklaşık 1 seneyi aşkın süre sonra 27 Mayıs 1960’ta uçaktan atamadıkları Menderes ve kabinesini bu kez makamlarından alaşağı etmeyi başarmışlardır.

Ülkemizde yeni bir darbeler zinciri başlatacak olan bu kökü dışarda olan alçak teşebbüs Nato menşeli idi.

Bunu anlamak için de kâhin veya yüksek siyaset bilimcisi olmaya gerek yok! Zira 27 Mayıs 1960 Darbe bildirisi tıpkı kendinden sonra gelecek tüm Darbe teşebbüsleri için yapılan açıklamalarda olduğu gibi (15 Temmuz da dâhil)NATO ya bağlılığını ifade ederek başlıyordu.

Yani gerek Başvekil Adnan Menderes gerekse Hariciye Vekili Fatin Rüştü Zorlu Milli davrandıkları ve Emperyalizme uysal koyun olmadıkları için (en azından belli bir süreden sonra) ABD ve İngiltere tarafından ipi çekilmiştir.

15 İdam mahkûmundan 12’sinden vazgeçilip sadece bu üç devlet adamının idamının tercih edilmesi bir tesadüf değil hesaplıdır. Bu hesabı yapanlar da Yassıada’daki uzaktan kumanda ile idare edilen Salim Başol vd. yargıçlar değil bizzat emperyalizmdi.

Ne diyordu Menderes kendini müdafaaya çalışıp kibarca konuşurken Salim Başol: ‘'’sen ne dersen de sabık başvekil (Menderes için) seni buraya tıkan irade senin idamını çoktan verdi ''.

İşte aynı şekilde yazımıza başlık ve mevzu bahis olan Merhum Hariciyeci Fatin Rüştü Zorlu’nun da bilhassa Londra Konferanslarında (1955-1959 yıllarında) gösterdiği milli ve yerli performansından mütevellit Dar Ağacına gitmiştir.

Bu vesile ile ülkemize hizmet etmiş ve halen bugün Doğu Akdeniz’deki varlığımıza sebep olmuş Merhum Menderes ve arkadaşları Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ı rahmet ve saygı ile anıyorum.

Mekânları cennet olsun...

 

Yorum Yazın