Bekir BAŞYURT

Bekir BAŞYURT

Mail: bekirbasyurt@hotmail.com

İllimunatinin Global Dünya İmparatorluğu: “Forbidden Zone”

Global tüm Dünya Amerika’nın “Yasak Bölge” si olmuş durumda ve Amerika tüm dünya ile patavatsız alaylar ederek oyunlar oynuyor hem de onların tam gözleri önünde.

Peki Amerika bu güce nasıl ulaştı?..

Mesih yani mesh eden Hz. İsa’nın ALLAH tarafından kendisine verilen en büyük mucizesi ‘dokunduğu’ ölüleri diriltmesi idi.

İsa bu mucizelerini ifşa eder iken;

 -Sen hep taze ölüleri diriltiyor sun, yapabiliyor isen Nuh un oğlu Sam ı kaldır, diye bir talep de bulundular.

 İsa Şam a gelip Sam’ın kabri başında;

-ALLAH’ ın emri ile kalk, dedi.

 Sam kabrinden kalktı.

 -Kimsin?

 -Ben Nuh un oğlu Sam’ım.

 -Ne zamandır bu kabirde sin?

 -Beş bin yıldır, dedi.

On bin yıllık bu insanlık tarihimizde tarihin kabul ettiği üç büyük dünya fatih i olmuştur; Cengiz Han, Hz. Süleyman ve Büyük İskender(Alexander).

Birde bölgesel güçler vardır ki; Çin, Hint, Pers, Mısır ve Roma İmparatorluğu.

Tüm bu büyük oluşumların yükselmesinde savaşlar kaçınılmaz olmuştur. İnsan meleklerin tabiri ile bir kan dökücüdür ve tarih boyunca savaşlarda insanlar birbirini öldürmüştür. Ama savaşların sonucunda bakiye kalan bir de esirler vardır ki bunlarda şu an unuttuğumuz insanlık tarihinin en büyük kurumu olan Kölelik kurumunu oluşturmuştur. Kölelik olmayan bir insanlık tarihi düşünülemez. Kölelik olmadan asla bir insanlık maddi değerleri oluşamaz idi. Şu an gördüğünüz tüm insanlık maddi değerleri; Mısır piramitleri, Çin seddi, Taç mahal, Roma Collesiumu, Aya Sofia katedrali, tarihi tüm camilerimiz, tüm insanlık tarihinin taş köprü ve yapılarını ve hatta Paris metrosunu bile köleler inşa etmiştir.

Köle savaş meydanında yenilmiş bir askerdir. Sonuçta ayaklarından zincirlere vurularak esaret altına alınmıştır. Artık bir köle olan bu askerden bir şeyler yapması emir edilir ve bunu yapmayı red eder. İnsanlık tarihinin en büyük kitle terbiye yöntemi; insanı “Aç Bırakmak” tır. İnsanoğlu açlığa en fazla birkaç gün dayanabilir ve sonuçta bu asker de köleliğine teslim olur. Eline verilen çekiç ile önüne konulan biçimsiz taşlara istenilen şekilleri verir. Bu çok beğendiğimiz dünya mimari şaheserlerini şimdiki gibi müteahhitler değil bu kölelerin emekleri ile ortaya çıkarmıştır.

Her daim bir iktidar mücadelesine sahne olan dünyamızda şu an ise global bir dünya imparatorluğu olan İlluminati hakimiyeti mevcuttur. Latice ‘Aydınlanmışlar’ anlamına gelen 1776 yılında Bavyera da kurulan Hegel in gelişimini sağladığı İlluminati;  İblis e tapan, Yahudi bir anneden doğmuş olan gizli illimunati ailesi mensuplarının, zeki ırk asaletinin devam etmesi için aile içi ensest ilişki ile çoğalarak tüm dünya iktidarlarını ele geçirmesidir. Bu kutsal aile fertleri için İblis onların tanrısıdır ve her tanrı gibi İblis e de düzenli bir şekilde kurban ayini yapılır. Geçmişte her piramit tepesinde inşa edilmiş olan sunaklarda bakire genç kızlar boğazı kesilerek tanrılara kurban edilir idi. Şimdi de tarihi süreç ile beraber İllimunati;  Hiroşima, Vietnam, Irak, Afganistan, Suriye ve hatta hergün dünyanın çeşitli kentlerinde patlatılan bombalar ile ‘en kanlı’ ve vahşice bilerek İblis e kurbanlar verilmeye devam ediliyor.  Hatta iki milyon Filistinli etrafı çevrelenmiş bir şekilde daha doğru bir tanım ile bir ‘Kurbanlık Ağıl’ın da tutularak ve bu kurbanlıklar uçaklar ile bombalanarak en kanlı şekilde İblise kurban ediliyor. İllimunati’nin temel gelişme stratejisi ülkede yaratıkları kaos tan büyümektir.

Bu tarihi geçmişi temel alan İlluminati nin ana kalesi olan Amerika nasıl oluyor da durdurulamıyor ve nereden besleniyor da daima nasıl  büyüyor:

Hikaye şu;

Colomb, üç gemisi  Santa Maria, Nino, Pinto ile  Amerikanın batı sahillerine demir atmış ve kıyıda yerliler  merakla  toplanmıştır. Yerliler yıllardır bekledikleri sarı saçlı tanrılarının geldiğini düşünerek tropikal meyveler ile dolu sandalları ile gemilerin etrafında gezinmekte tanrılarını karşılamaktadırlar.

Colomb: -Papaz efendi bu vahşi yerlileri öldürmemize gerek yok, barışçıla benziyorlar, bakın bize hediyeler bile getirmişler, bizim de onlara sunacağımız bir şeyler yok mu?

 Papaz: -Efendim şu sandıklarda tahtadan incik boncuk, tesbih ve haçlarımız var.

Colomb sandallar ile kumsalda secde ederek kendisini bekleyen yerlilere ulaşır ve papaz efendinin verdiği tahta incik boncuğu kabilenin şefinin boynuna takıverir. Adetlerine göre hediyeye hediye vermesi gereken kabile şefi de boynundaki som altından takıyı Colomb un boynuna takıverir.

 Colomb: -Papaz efendi hele şu sandığı getir de siz de yandakilere takıverin.

İşte batının büyük hırsızlık hikayesinin başlangıcı burasıdır.

Para yüzyıllardır altın ve gümüş olarak kalıplara dökülüp kullanılmıştır.1800 lü yıllarda savaşlarda altın stokları tükenen ülkeler sonrasında karşılığı altın olarak verilmek üzere Yahudi bankerlere birer borç senedi vermişler ve bu altın karşılığı borçlanma senetleri kağıt paranın temelini oluşturmuştur. Bu kağıt para gerçeği şu an ki yaşadığımız tüm dünya sömürü düzeninin temelini oluşturmuştur.

Ekonomi profesörleri İktisat bilimini anlatır iken; Dünya fiziki bir küredir ve dünyaya güneş ısı ve ışığı girer ve yansıyarak tekrar çıkar, yani dünyamızdan hiçbir şey ne eksilir ve ne de artar. Dünyamızın kendi küresi ile sınırlı kaynakları ve yedi milyar nüfusu var. İktisat bilimi ise bu kıt dünya kaynaklarının eşit bir şekilde tüm dünya insanlarının istifadesine sunulabilmesidir.

Hz. İsa yeryüzüne gelmiş en mal mülksüz ve en fakir insandır. Bir gün pazarda hayatında ilk kez rastladığı şeyi sorar:

 -Bu nedir?

 -Para.

-Ne işe yarar?

-Pazardakileri alıp vermeye.

-Peki bu üzerindeki resim kim?

-Sezar. (tüm roma imparatorlarına sezar denir)

Paranın arkası önünü inceler..

-Peki bu parada bu pazardakilerin ilk sahibi ALLAH’ın niye adı yok?

-Sezar’ın hakkı Sezar’a, diyerek parayı savurarak atar.

Hiçbir zaman parası olmayan ve paraya da böyle hiçbir değer vermeyen Hz. İsa zamanının en değerli insanı idi. Şimdi ise İblis toplumları öyle bir hale getirdi ki insanların insan kalitesini ölçen ilk ölçü artık Para oldu. Para bir pazarda bir değişim aracı olarak doğmasına rağmen artık tüm insanlık için tek Amaç oldu.

İşte iblis in bu hale getirdiği insanlığa hakim olmak için Para; yani geçmişte Colomb un Ağaçtan yapılan incik boncuğu, yine Ağaçtan Kağıt Para ya dönüştü. Dünyanın en güçlü örgütü İllimunati’nin en büyük gücü: bir matbaa, ağaç ve mürekkep den ibarettir.

1.Dünya Savaşı yapıldı ve bizi yüz yıllık gizli manda yönetimine bağlayan Lozan anlaşması yapıldı. 2.Dünya Savaşı yapıldı ve Almanya ve Japonya ya da şu an dünyanın bilmediği onların gizli yüz yıllık Lozan anlaşmaları yapıldı. Yani ne Almanya yı Almanlar ve ne de Japonyayı Japonlar yönetiyor. İllimunati tüm dünyayı yönetiyor.

2.Dünya savaşı sonrası  yeni dünya düzeni için bir Dünya Bankası örgütlenmesine gidildi. Fransa’nın faşist cumhurbaşkanı De Gol herkesin ne kadar bu bankada ne kadar altını var ise o kadar kağıt para basacak, dedi. Koskoca Fransa Cumhurbaşkanı Paris de bir kamyonetin çarpması sonucu maalesef kazaren öldü. De Gol den sonra Amerikan Yahudileri ben dolarımı istediğim kadar basarım ve salak dünya bana bu dolar ile kendi malını arz-talep dengesi ile satar, dedi. Dünya sınırsızca basılan bu dolarları alıp alıp mal ve hizmetini verdi. Bu satınalma kuponu gibi olan biriken dolarları harcamak için de borsa denilen ticari afyon merkezleri kurularak dünya iyice uyutuldu. Dolar tüm dünya ticaretinin temeli olmuştur ve milli olan ülkeler milli ekonomilerini değerlendirip ölçer iken bile milli paralarını değil de doları konuşur olmuşlardır. Milli ekonomilerde ki gelişmeler ölçülür iken temel Amaç olan üretim artış rakamları yerine bir Araç olan dolar ölçü olmuştur. Yani üretimin birim ölçü değerleri olan; ton, adet, litre değil, fiyat olan dolar bir ölçü olmuştur.

Biz Türkiye olarak 80 milyon nüfus 365 gün çalışıp yaklaşık 1 trilyon dolara yakın bir milli hasıla ile senelik üretim rakamına ulaşıyoruz. Şu an dünyanın en büyük ekonomisi olan Amerikan ekonomisi ise bizim yirmi katımız büyüklükte 20 trilyon dolarlık bir ekonomidir. Amerika, karşısında durulmaz dev bir ekonomik ve askeri bir güç. Peki bu nasıl mı oldu?

Yabancı bir ekonomi profesörünün incelemesine göre Amerika; kağıt para basımının altın miktarı ile sınırlandırılmasının kaldırılmasından 2013 yılına kadar “920” Trilyon dolar kağıt para basmış ve dünyadan mal almıştır.  Bu yaklaşık 1 Katrilyon dolar basılan para hariç artık sadece banka ekranından banka ekranına giden veya borsa ekranından borsa ekranına giden Dolar değerleri ile toplam Amerika’nın karşılıksız Dolar rakamı 5 Katrilyon dolara ulaştı. Yani daha basit anlatır isek; senede 20 birim değer dünyaya katkı sağlayan Amerika, hammaddesi sadece ağaç, kağıt, mürekkep ve matbaa olan ‘bir hokus pokus ürünü’ olan Dolar ile dünyadan 5,000 birim ÇALIYOR. Oran 20 ye karşı 5.000 !!!

Amerika Dünya dan Dolar ile çalıyor.. çalıyor.. çalıyor.. Tıpkı İllimunatinin Roma, Mısır ve Pers idolleri gibi. Amerika çaldıkça Dünya gittikçe daha çok fakirleşiyor. Bir ülke fakirleşmeyip kendine yeten bir ülke olsa bile; Dünya dan çaldığı bu sınırsız sermaye ile o ülkelere giriyor ve halklarına her türlü gereksiz ihtiyaçları kat kat tükettirerek kredi kartları ile halklar köleleştiriyor. Endonezya ve Singapur’daki kölelerine matbaasında bol bol bastığı dolarlar ile yaptırdığı Marka spor ayakkabıları ülkemize yirmi sene önce ilk ülke pazarına soktuklarında bizim garip üreticimiz 100tl ye türk malını satar iken bu markaları 40-50tl gibi yarı fiyatlarına sattılar. İlk gelen hamburger mağazalar zincirlerinde 2tl gibi cüzi rakamlara hamburger menü sattılar ve halkımız ellerindeki basının reklamı ile de bu markaların bağımlısı oldu. Artık çocuklarımız bu marka spor ayakkabı ve hamburgerler hariç tüketim yapmıyor ama artık bu spor ayakkabılar 350-400tl ve hamburger menü 15-20tl ye satılıyor. Türk toplumu artık zorunlu olarak bu markaları tüketiyor ve 2000 tl maaş alıp 4000tl kredi kartı ile harcama yapıp borçlanıyor ve borçlanıyor. Bu tuzak şu an tüm inşaat sektöründe de aynen oynanıyor. İlluminatinin global oyun piyonu olan müteahhit 200 bin tl ye mal ettiği daireyi 600 bin tl ye türk halkına fahiş fiyatla satıyor. Bankalar, halkın adını bile zor söylediği Morgage kredi efsanesi ile kira öder gibi ev sahibi ol afyonu ile halkımızı boçlandırdıkça borçlandırdı. Etrafınıza bir bakın binlerce yapılmış bom boş binalar bu sömürü çarkının birer sahnesi olarak yükseliyor ve yeni yeni kurbanlarını bekliyor.

İllimunati tarihten aldığı bu dersler ile Global Dünyayı Dolar ile hem soyuyor ve hem de köleleştiriyor. Ama tarih kölelerin İSYAN etme mücadeleleri ile de doludur. İllimunatinin en büyük akıl hocası Roma İmparatorluğu dünyayı sömürüp köleleştirir iken bu elde ettiği topraklarda her an olabilecek köle-halk’ın ayaklanmasına karşı da hep önlem almıştır. Roma İmparatorluğu işğal edip sömürdüğü bu topraklarında daima savaş gereçleri ve askeri ile birer Lejyon Orduları bulundurmuştur. Amerika dünyanın en büyük silah üreticisi ve dünyada en çok düşmanı olan nefret edilen ülkesidir.

 İllimunatinin baş üstadı sinemanın bir numaralı dehası o sizi çok çok güldüren Şarlo isimli yahudidir. Şarlo 1900 lü yıllarda sinema gibi kapalı alanlarda insanlara yazdığı senaryoları oynar iken artık günümüzde illimunati tüm dünya medyası ile TÜM İNSANLIĞIN GÖZLERİ ÖNÜNDE ve onlar ile DALGA GEÇİP  Global Dünya Tiyatroları oynayarak insanlığa bir Korku İmparatorluğu filmini daima sunmaktadır.

Cıamossad’ın insan psikolojisi araştarmalarına göre her insanın bir ZAAFI vardır. Yeni Müslüman olmuş bir Avrupalı genç aşırı İslamcıdır ve bu genç yönlendirmeler ile farkında olmadan bir cıamossad kulübü olan DEAŞ ın bir üyesi olmuştur.. Normal vatandaş aşırı milliyetçi bir Sırp anda Müslüman kasabı olmuştur.. Bir siyasinin kadınlara zaafı vardır ve tesbit edilen görüntüler ile cıamossad ın daima kullandığı birkölesi olmuştur..Ülkesini çok seven bir devlet başkanı veya siyasetçi.. Ama insan aç gözlü ve para en büyük zaafı.. Para mı işte o da cıamossad maatbaalarında sınırsız mevcuttur. Önce bir çanta dolar.. olmadı.. sonra bir spor çanta dolar.. olmadı.. sonra bir valiz dolar.. olmadı yine.. sonra İsviçre bankasında milyar dolar.. Sonuçta illimunati bu Dolar denilen ‘sınırsız en büyük gücü’ ile tüm dünya siyaset liderlerini satın almıştır. Hatta her akşam televizyonda gördüğünüz meşhur

Kuzey Kore Devlet Başkanı:  ­-Parmağım butonun üstünde der iken..

 Dünyanın şerifi Trump; -Kuzey Koreyi haritadan silerim, diyor.

Tüm bunlar birer Global insanlığı uyutma tiyatrosudur.

Şu geçmiş balık hafızanızı tazeler iseniz son yüz yıldır bu oyun bayağı oynandığını hatırlarsınız. Bu tiyatroda amaç;  gevşeyen Dünya Kümesindeki Tavuklara Horoz un kim olduğunu hatırlatma oyunudur. Hatta bazen sahte kavga ve dövüşlerde olabilir. Bol bol masum kanıda  akabilir ama kazanan hep Amerika ve İllimunatidir. Sinen, korkan ve hizaya gelen de daima dünya insanlığıdır.

Korkan ne yapar; silahlanır. Büyük silah ihracatçısı ülkelerden yani  Amerika’dan bol bol silah alır... Silah alır... Pakistan alır... Suud alır… Mısır alır... Filipinler alır... Arjantin alır... Yani dünyanın ‘her noktasına’ Amerikan silahı ihraç edilir ve Global Dünyada o noktaya ulaşır. Peki Amerika bu silahlar karşılığında ne alır; DOLAR.. Sizce Amerikanın hiçbir sorgu, hesap veya altın karşılığında olmayan serbestçe KATRİLYONLARCA matbaalarında bastığı bu doları bu ülkelerden tekrar geri almaya ihtiyacı var mı? HAYIR..

Amaç;  sadece gizli çipler ile emniyete de alınmış olan bu silahların o coğrafyalara ulaşmasıdır. Siz ülkenizin milli ordusuna en modern silahları aldık  diye övünür iken aslında bu Global Dünya Küresinde, Amerikan çıkarları için kullanılmak üzere AMERİKAN ORDUSU topraklarınıza yerleştirilmiştir. Tıpkı bizdeki FETÖ oluşumu gibi cıamossad ajanı satılmış generaller i de bu ordunun tepesine oturtmuşlardır. Halk, yani Global Dünya Köleleri Amerikan çıkarlarına  isyan ettiğinde;  ilk namlular bu ülkelerin kendi halklarına doğrultulacaktır.

Cıamossad  Lejyon Amerikan ordusu ve başındaki satın aldığı ajan generallerine rağmen Getto-Köle ülke halklarını hala kontrol edemiyor ise son oynayacağı büyük oyununu oynar;

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ tiyatrosu..

15 Temmuz da bize de oynanan bu son büyük oyun..

15 Temmuz u planlayan cıamossad bu ülkede birkaç hafta sürecek bir iç savaş çıkacağını düşünemeyecek kadar aptal değil idi. Bunları da hesaplayan cıamossad daha önce de uyguladığı en şeytanca planlarını hazırlamış idi.

 Reis o gece öldürülmüş ve ülkede bir kaos-iç savaş ortamı oluşturulmuş idi. FETÖ’cüler de daha deşifre olmamışlar idi. Kim kimin ile savaşıyor belli değil iken; cıamossad ın uçağı tıpkı 1979 da Tahran havalimanına kara cübbeli Humeyni’yi indirdiği gibi bir ak cübbeliyi de Ankara da havaalanına indirip:

 - Ey Müslümanlar birbirimizi kırmayalım gelin İslam da birleşelim deyip, TÜRKİYE İSLAM DEVLETİ’ni kuracaklar idi.

İran kurulduğu 1979  tarihinden beri bir tane kafire mermi sıkmayıp sadece ve sadece müslümanları katletmiştir. 1000 yıldır İran da yaşayıp Farsçayı ana dili gibi konuşan Isfahan Yahudilerine cıamossad kara kara cübbeler giydirerek İran halkını uyutmaktadır. İran’ı Amerika ajanları vasıtası ile yönetmektedir. Bu birçok İslam ülkesinde yapılmıştır.  

Aynı şeyi bize de beyaz cübbeliler ile yapmaya çalıştılar ama ALLAH düşmanlarımızı muvaffak etmedi.

Şu an;  İllimunati Global Dünya İmparatorluğu’nu kurar iken biz Müslümanları da Nil’den Fırat’a Büyük İsrail masalları ile afyonlayıp, uyutup, uğraştırıp, oyalamaktadır. İblis’e tapan İllimunati’nin tüm hesabı Global Dünya İmparatorluğu dur. Büyük ve Geniş düşünün, dünyaya illimunatinin bize sunduğu at gözlüğünden bakmayalım.

Sonuç olarak; Adem in İblis ile beraber, onun ana vatanı olan bu dünyaya sürgün edilmemizden beri, adı ne olur ise olsun;  ister Firavn, ister Nemrud, ister Babil kralı Benukadzer, ister Persin Şah ı Kisra, ister Roma İmparatorluğunun Sezarı, ister Siyoniz ve ister illimunati olsun; karşımızdaki ASIL DÜŞMAN  -Sen in Hak Yolunun üzerinde oturacağın diyen  İBLİS tir. İblis ise  çok ama çok akıllıdır. Onun tarih boyunca oyunları sürmüştür ve kıyamete kadar da sürecektir.

Biz ise ALLAH ın ayetinde  belirttiği gibi halis kullarından olalım ve İblis bizi ne kadar sapıtmaya çalışır ile sapıtsın ALLAH ın Hak yolundan sapmayalım.

Peygamber;  başınızda ‘Habeşli Kara Bir Adam’ da olsa onun ardından sapmayınınz  ve ardında cemaat olunuz diyor. Biz ALLAH a kul olup teslim olduktan sonra;

TEK GALİB   A L L A H' TIR ..

Yorum Yazın